Voor wie

“Alles met taal is leuk” was lang mijn adagio. Maar laten we eerlijk zijn: er moet ook brood op de plank komen. Helaas wordt er in de moderne samenleving voor veel mooi en waardevol werk te weinig betaald.

Vertalen, (her-)schrijven en redigeren doe ik vooral voor de zakelijke markt, al heb ik ook wel eens gedichten en boeken vertaald, speeches voor bruiloften en partijen herschreven en websites geredigeerd voor NGO’s.

Ik werk voor zowel directe klanten als indirecte klanten.

Directe klanten zijn bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven die producten of diensten op de Nederlandse markt brengen, instellingen die zich bezighouden met gezondheidsvraagstukken en lokale bedrijven die importeren uit of exporteren naar Engelstalig gebied.

Af en toe werk ik voor professionals die in eigen beheer een publicatie uitbrengen. Soms gaat het om “hertalen”: de (vertaalde) tekst verrijken met helder taalgebruik voor de perfecte verbinding met de doelgroep. En soms ontstaat er in samenspraak met de klant een totaal nieuwe tekst, dan ben ik eigenlijk meer copywriter/ghostwriter dan vertaler/redacteur.

Indirecte klanten zijn vertaalbureaus, communicatiebureaus en organisaties die onderzoek coördineren, uitvoeren en documenteren voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. Internationale bedrijven kopen vaak het projectmanagement voor grote aantallen taalcombinaties in bij dergelijke bureaus en organisaties. Die huren vervolgens mij in voor vertaal- en redactiewerk binnen de talencombinatie Nederlands < > Engels.

Wilt u meer informatie? Vraag gerust om mijn portfolio!